تبلیغات
یاغوش - منشور حقوق بشر كوروش كبیر...


یاغوش

امام مهدی(عج):براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.

 

دعای كوروش در حق سرزمین ایران :

 

 

 

 

اهورا مزدا ، این سرزمین را ، این مرز و بوم را ،

 

 

 

 

 از كینه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالی حفظ كند .

 

 

manshoor koroosh kabir استوانه کوروش بزرگ، منشور حقوق بشر


 

ترجمه عین كتبیه :

 

 

 


اینك كه به یاری مزدا ، تاج سلطنت ایران و

 

 

 

 بابل و كشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ،

 

 

 

اعلام می كنم :

 

 

 

كه تا روزی كه من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد

 

 

 


دین و آیین و رسوم ملتهایی كه من پادشاه آنها هستم ،

 

 

 

محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زیر

 

 

 

دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتهایی كه من پادشاه

 

 

 

 آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند

 

 

 

یا به آنها توهین نمایند .

 

 من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ،

 

 

 

 

 تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ،

 

 

 


هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم كرد

 

 

 


و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند یا ننماید

 

 


و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای سلطنت

 

 

 

آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .

 

 من تا روزی كه پادشاه ایران و بابل و كشورهای

 

 

 

جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،

 

 

 


كسی به دیگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ،

 

 

 

من حق وی را از ظالم خواهم گرفت

 

 

 


و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .

 

 

 


من تا روزی كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال

 

 

 

 

غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر

 

 

 

 


بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ،

 

 

 

 

 تصرف نماید

 

 من تا روزی كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه

 

 

 

شخصی ، دیگری را به بیگاری بگیرد

 

 


و بدون پرداخت مزد ، وی را بكار وادارد .

 

 من امروز اعلام می كنم ، كه هر كس آزاد است ،

 

 

 

 كه هر دینی را كه میل دارد ، بپرسد

 

 

 


و در هر نقطه كه میل دارد سكونت كند ،

 

 


مشروط بر اینكه در آنجا حق كسی را غضب ننماید ،

 

 

 


و هر شغلی را كه میل دارد ، پیش بگیرد و مال

 

 

 

 خود را به هر نحو كه مایل است ، به مصرف برساند ،

 

 


مشروط به اینكه لطمه به حقوق دیگران نزند .

 

 

 


من اعلام می كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود

 

 

 

می باشد و هیچ كس را نباید به مناسبت تقصیری

 

 

 

كه یكی از خویشاوندانش كرده ، مجازات كرد ،

 

 


مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلی ممنوع است

 

 

 

و اگر یك فرد از خانواده یا طایفه ای مرتكب تقصیر میشود

 

 

 

 ، فقط مقصر باید مجازات گردد ، نه دیگران

 

 

 


من تا روزی كه به یاری مزدا ، سلطنت می كنم

 

 

 

، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان

 

 

 

غلام و كنیز بفروشند

 

 


و حكام و زیر دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه

 

 

 

 حكومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و

 

 

 

 خرید مردان و زنان بعنوان غلام و كنیز بشوند

 

 

 

و رسم بردگی باید به كلی از جهان برافتد .

 

 و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجرای تعهداتی

 

 

 

 كه نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالك

 

 

 

اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .

 


 

كوروش


نوشته شده در هفتم اردیبهشت 93 ساعت 18:22 توسط مجتبی رضوی |یادگاری |


:قالبساز: :بهاربیست:فال - قیمت خودرو - خرید vpn - سوپر من